<h1>Psychoterapeutická ambulance Hradec Králové</h1> <h2>NABÍDKA SLUŽEB</h2> <p>individuální psychoterapie <br>terapie partnerských vztahů <br>rodinná terapie <br>mediace <br>rozvoj kompetencí <br>přizvání terapeuta k problému </p> <h2>OBLASTI MOŽNÉ POMOCI</h2> <p>krizové situace <br>psychické problémy <br>psychosomatické potíže <br>posttraumatická stresová porucha <br>problémy v komunikaci <br>děti a mladiství <br>závislosti <br>zaměstnání a podnikání <br>partnerské vztahy <br>rodinné vztahy </p> <h3>TERAPEUTICKÉ METODY</h3> <h3>KONTAKTY</h3> <p>Psychoterapeutická ambulance <br>Ak. Heyrovského 1178 <br>Hradec Králové <br> <br>Tel.: +420 603 318 765 <br>e-mail: <a href="mailto:info@psychoterapie-hk.cz">info@psychoterapie-hk.cz</a></p>